Events -

Sponsor:

01-01-2013 : Joggen Gezond?

Joggen is beter voor je spieren dan snelwandelen. En het is nog minder uitputtend ook. Althans, dat beweren Amerikaanse onderzoekers van de North Carolina State University. Uit hun onderzoek blijkt dat de kuitspier efficiënter werkt als je jogt in een tempo van ongeveer 7 kilometer per uur, dan als je stevig wandelt.
De kuitspier treedt in werking als we beginnen te bewegen. Daarbij houdt ze de ene kant van de achillespees vast, terwijl de andere kant zich met behulp van de vrijgekomen energie uitrekt. Vervolgens gebruikt de achillespees deze energie om te je langdurig te kunnen laten bewegen.

Uit scans die de onderzoekers maakten van de spieren van zowel wandelende als joggende mensen, blijkt dat de kuitspier zich aanpast aan je snelheid, net zoals bij de koppeling van een auto, waardoor je naar een andere versnelling kan schakelen.

Tijdens het joggen heeft de spier meer tijd om zijn lengte aan te passen. Daardoor neemt de kracht en daarmee het uithoudingsvermogen toe, maar hoeft de spier minder hard te werken.

Bij snelwandelen is dat anders, volgens hoofdonderzoeker Gregory Sawicki. Dan moet de kuitspier harder werken, maar komt er minder energie vrij. En dat zorgt weer voor minder uithoudingsvermogen.

‘Je spier kan de snelheid van je pas niet inhalen als je steeds sneller wandelt. Maar als je overschakelt naar rennen, dan kan die spier gelijk blijven. Zelfs als je steeds sneller loopt, hoeft de kuit zich bijna niet meer aan te passen.’

01-01-2013 : Ziekenhuis-bacterie

De Hoge Gezondheidsraad in België waarschuwt voor de verspreiding van de zogenaamde CPE-bacteriën (Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) in de Belgische ziekenhuizen. Dat zijn bacteriën die tegen de meeste antibiotica bestand zijn.

Tijdens de eerste tien maanden van 2011 werden in drie ziekenhuizen epidemieën en in een twaalftal instellingen sporadische gevallen van CPE vastgesteld. De opkomst van de bacteriën is verontrustend, want de mogelijke behandelingen bij besmette patiënten zijn erg beperkt. Slechts weinige antibiotica zijn namelijk actief tegen CPE, meldt de Hoge Gezondheidsraad.
De raad dringt dan ook aan op snelle en accurate maatregelen.

Isolatie

Risicopatiënten moeten systematisch opgespoord worden en besmette patiënten moeten in een individuele kamer geïsoleerd worden. Verder moet er ook een centraal registratiesysteem ontwikkeld worden dat onder meer door het nationaal referentiecentrum voor resistente enterobacteriën gecoördineerd wordt.

Een groep experts werkt onder auspiciën van de Hoge Gezondheidsraad ook nationale aanbevelingen uit over hoe de verspreiding van dergelijke bacteriën in Belgische ziekenhuizen bestreden kan worden. (belga/ep)

08-01-2013 : FOD Volksgezondheid lanceert campagne slaap- en kalmeringsmiddelen

 
België behoort bij de koplopers in de wereld voor wat het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen betreft. Ook al heeft zich sinds 2008 een voorzichtige daling ingezet, het gebruik blijft hoog. Zo gingen er in 2011 iets minder dan 13,5 miljoen doosjes over de toonbank. Uit de laatste Gezondheidsenquête blijkt dat 1 Belg op 12 ouder dan 15 jaar twee weken voor de enquête een kalmeringsmiddel gebruikte. Ongeveer 1 op 10 Belgen gebruikte toen een slaapmiddel.

Vrouwen gebruiken beduidend meer slaap- en kalmeringsmiddelen dan mannen. Ook binnen hogere leeftijdsgroepen en bij laaggeschoolden liggen de percentages hoger.

Tussen 2000 en 2008 steeg het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen met ongeveer 8,16% Sinds het begin van de campagne in 2008 is er echter een voorzichtige daling op te merken van 2,19%. (bron APB)

Slaap- en kalmeringsmiddelen slik je niet zomaar

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil met deze nieuwe campagne de groep van niet-gebruikers en recente gebruikers informeren over de risico’s van onaangepast gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen bij problemen met angst, stress en slapeloosheid. Het risico op gewenning of verslaving is groot. Daarom is het dikwijls beter om medicatie te vermijden. Alleen bij ernstige problemen of wanneer gewone behandelingen niet helpen, kunnen deze medicijnen in samenspraak met een arts of apotheker helpen.

Hoewel slaap- en kalmeringsmiddelen bepaalde symptomen kunnen bestrijden, nemen ze de onderliggende oorzaak niet weg. Voor de minister van Volksgezondheid is het dan ook erg belangrijk om via sport, ontspanning, … de oorzaken van de slaap-, stress- en angstproblemen aan te pakken.

De campagne 2012 is een vervolg op de campagne uit 2009 en heeft als motto “Slaap- en kalmeringsmiddelen slik je niet zomaar – Praat erover met je huisarts of je apotheker”. De campagne wordt ontwikkeld in de drie landstalen en bevat onder andere een TV-spot en een publicatie in een aantal weekbladen. Meer informatie is beschikbaar op de website www.slaapenkalmeringsmiddelen.be en www.gezondheid.belgie.be/benzo.